ŹRÓDŁO KONFLIKTÓW

Może to być źródłem konfliktów w rodzinach, których z powodu stale obniżającej się w obecnych czasach stopy życiowej, nie stać jest na kupowanie markowych pro­duktów swoim pociechom, a liczba takich rodzin na Śląsku w wyniku procesu re­strukturyzacji przemysłu górniczego, hutniczego i gałęzi przemysłu z nimi związa­nych stale wzrasta. Z drugiej strony perswazyjne reklamy sprzyjają kształtowaniu postaw konsumpcyjnych u nastolatków wywodzących się z zamożniejszych rodzin (P. Kossowski, 1997). Pogłębia to przepaść pomiędzy uczniami w szkole, gdzie obok nielicznej grupy dobrze sytuowanych, modnie ubranych, posiadających media elek­troniczne (np. komputer, magnetowid lub odtwarzacz wideo, wieżę radio-magneto- fonową-CD, kamerę wideo, cyfrowy aparat fotograficzny etc.), telefony komórko­we, mających czym zaimponować rówieśnikom nastolatków, jest młodzież wywodząca się z rodzin o niskich dochodach, najczęściej wielodzietnych, którzy stanowią zde­cydowaną większość.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)