ZASADY BHP PRZY KOMPUTERZE

Bezpieczeństwo i higiena pracyjest to ogół środków i urządzeń służących do stwo­rzenia warunków pracy eliminujących zagrożenia zdrowia zatrudnionych; usuwaniem lub ograniczeniem szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy.W Polsce komputeryzacja wkracza w coraz większym zakresie w różne sfery życia społeczno-gospodarczego. Wpływa również na istotę więzi społecznych, na porozu­miewanie się między ludźmi, tworzy u wielu pracowników niechęć do pracy, lęk przed nieznanym. Z problematyką tą wiążą się zagadnienia negatywnych i pozytyw­nych konsekwencji wynikających z wprowadzenia techniki komputerowej na szero­ką skalę do życia jednostkowego i społecznego.Ze względu na szybko wzrastającą ilość sprzętu komputerowego jak i zakresu jego zastosowania, problemy różnego rodzaju zagrożeń zdrowotnych powodowa­nych przez te urządzenia zajmują coraz więcej miejsca w pracach badawczych z za­kresu ergonomii, psychologii i higieny pracy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)