ZAPOWIEDŹ GWAŁTOWNYCH REFORM

Rozpo­częto od zapowiedzi gruntownych reform w gospodar­ce, powołano komisję, która przygotowała projekt. Po kilku jednak latach komisja nie miała już wpływu na życie gospodarcze, a reformy zostały zawieszone. Miej­sce mechanizmów ekonomicznych zajęły ponownie dyrektywy administracyjne.Dlaczego tak się stało? Zdaniem cytowanych rapor­tów było to następstwem narastania obaw centrum przed ograniczeniem sfer wpływu. Centrum pod poję­ciem „wpływu” rozumie na ogół bezpośrednią inge­rencję w różne dziedziny życia społeczno-gospodarcze­go. Nie jest ono przygotowane ani psychicznie, ani me­rytorycznie do sprawowania władzy przy pomocy na­rzędzi oddziaływania pośredniego, przynajmniej na niektóre dziedziny gospodarki.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)