ZALICZANE DO KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

W tym kontekście warto zwrócić uwagę także na inne propozycje. Przykładowo K. Kruszewski (1997) proponuje do umiejętności kluczowych zaliczyć umiejętności:skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach,korzystania z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji,pracy zespołowej,myślenia produktywnego,   samokontroli i samodoskonalenia procesów poznawczych.Dwie pierwsze grupy umiejętności wymagają szczególnego posługiwania się in­formacjami. Przeanalizujmy prosty przykład modelu procesu komunikowania (twa­rzą w twarz) za S. Juszczykiem (1998, s. 52). Obejmują one umiejętności: kodowa­nia (przekład zamiaru, myśli, uczuć na informacje); przekazywania sygnału za po­średnictwem kanału komunikacyjnego; odkodowania sygnału (przekładania ode­branych sygnałów na treści i nadawanie znaczenia odebranej wiadomości); inter­pretacji (odczytanie intencji jakie odbiorca przypisuje nadawcy).

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)