ZAKRES TREŚCIOWY

Zakres treściowy oraz zależności między samouctwem, samokształceniem i sa­modoskonaleniem w technologii informatycznej można przedstawić korzystając ze schematu. Samokształcenie w takim rozumieniu jest częścią składową samo­doskonalenia, które stosowane jest zamiennie z pojęciem samowychowania.Kolejnym etapem w opracowaniu teoretycznym problemu jest zdefiniowanie ter­minów. I tak przez techniki informatyczne rozumie się uszczegółowione lub cząstko­we, zaplanowane, celowe i nadające się do wielokrotnego stosowania układy dzia­łań wykorzystujące środk i, narzędzia komputerowe sprawnie prowadzące do pożądanych efektów.Efekty te, to w przypadku samokształcenia nabycie przez pod­miot nowych wiadomości, umiejętności, nawyków, a mówiąc najogólniej – doświad­czeń.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)