ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW

Przedstawiony model wyraźnie ilustruje to, że już takie nawet umiejętności ko­munikowania się — stanowiące składowe tego względnie prostego procesu przeka­zywania informacji — należą do umiejętności złożonych. Proces ich rozwijania wy­maga przejścia na poziom umiejętności czynnościowych i elementarnych.Komunikacja odbywająca się za pośrednictwem mediów jest bardziej złożona, przez to może mieć różny charakter. ZaS. Juszczykiem wyróżnić może­my: interpersonalną komunikację pośrednią, komunikację interpersonalną pozoro­waną, komunikację człowieka z komputerem, unikomunikację. Oczywiste jest to, że każdy z rodzajów komunikacji wymaga innych złożonych umiejętności informacyj­nych. Pytaniem jest, jak rozumieć ową złożoność umiejętności informacyjnych? Jak związać to pojęcie z pojęciem technologii informacyjnych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)