WZRASTAJĄCE ZAINTERESOWANIE

Należałoby wspomnieć również o działalności w tym obszarze szkoły poznańskiej profesora Wacława Strykowskie­go, szkoły zielonogórskiej profesorów Wielisławy Osmańskiej-Furmanek i Marka Furmanka, szkoły katowickiej profesora Stanisława Juszczyka oraz szkoły szczeciń­skiej profesora Kazimierza Wenty.Stale wzrastające zapotrzebowanie na tego rodzaju formy specjalizacji, stanowi w moim przekonaniu wyzwanie dla środowiska pedagogów, którzy muszą wzboga­cać swoje kompetencje i umiejętności z zakresu zastosowań nowych technologii w ob­szarze edukacji. Już w chwili obecnej brakuje na krajowym rynku specjalistów z za­kresu profesjonalnego, zgodnego z zasadami projektowania dydaktycznego, składu elektronicznych materiałów wspomagających proces kształcenia. W wielu przy­padkach pracę z tego zakresu podejmująpół profesjonaliści lub ludzie bez jakiego­kolwiek przygotowania pedagogicznego.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)