WYZWANIA OTACZAJĄCEJ RZECZYWISTOŚCI

Wyzwania otaczającej nas rzeczywistości powodują konieczność dynamizacji pro­cesów dostosowujących system edukacji do potrzeb stawianych przez cywilizację in­formacyjną i społeczeństwo informacyjne będące społeczeństwem uczących się. Na edukacji całożyciowej opierają się główne kierunki przeobrażeń współcze­snych systemów oświatowych. Wiąże się to z powszechną orientacją na warunki cy­wilizacji zmiennej, cechującej się szybkim tempem rozwoju i przyspieszonym ryt­mem przeobrażeń. Edukacja tak pojmowana musi nadążać za rozwojem i służyć potrzebom rozwoju również w aspekcie człowieka jako jednostki, a traktowana jak koncepcja wychowawcza, powoduje, iż naturalną ciekawość dziecka można uczynić stałą cechąjego osobowości. Jest to również droga do formowania tzw. wiedzy dyna­micznej, możliwej do reprodukcji zróżnicowanej, w przeciwieństwie do wiedzy re­produkcyjnej, polegającej na powielaniu pojęć i sądów.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)