WYKORZYSTANIE KREDYTÓW

Problemem jest takie wy­korzystanie kredytów, aby efekt produkcyjny i eks­portowy pozwalał na opłatę zadłużenia bez ogłaszania stanu zagrożenia narodowego i drastycznego obniżania się stopy życiowej. Niestety w trakcie omawianej dys­kusji przeważały głosy za radykalnym ograniczeniem importu. Dodajmy, że wadą polityki lat siedemdziesiątych było nie tylko mało efektywne wykorzystanie kredytów, lecz także brak orientacji eksportowej, udział eksportu bo­wiem w dochodzie narodowym spadał. Tu był pies po­grzebany.Mniej emocji niż obie luki wzbudziła dyskusja nad możliwościami zahamowania spadku produkcji prze­mysłowej i rolnej. Poglądy na ten temat ulegały zre­sztą z biegiem miesięcy ewolucji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)