WYKAZYWANE ZAINTERESOWANIE

Po drugie wykazywał on zaintereso­wanie modernizacją gospodarki; wymagały tego ros­nące od lat koszty wzrostu gospodarczego oraz fakt, że malał przyrost zasobów siły roboczej. Koncepcję „drugiej industrializacji Polski” — stwierdza Kuczyń­ski — zaprezentował Gierek już na VIII plenum w 1971 roku, stwierdził potrzebę wypracowania strategii na całe dziesięciolecie, która opierałaby się na wykorzystaniu efektów rewolucji naukowo-technicznej i od­powiadała na wyzwanie rzucone przez szybki rozwój innych krajów… Po trzecie wreszcie, Gierek wyka­zywał zainteresowanie rozwojem stosunków z Zacho­dem, na co było również społeczne zapotrzebowanie.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)