WYBORY DO ORGANÓW

Równocześnie należałoby rozszerzyć konstytucyjne uprawnienia organów przedstawicielskich i zapewnić im suwerenność (wyłączając np. Najwyższą Izbę Kon­troli, Komisję Planowania i Główny Urząd Statystycz­ny spcd gestii rządu i podporządkowując je organom przedstawicielskim). W ślad za tym należałoby unie­możliwić kumulowanie w jednym ręku stanowisk we władzach partii, organizacji politycznych i społecznych, a także mandatów w organach przedstawicielskich — ze stanowiskami w administracji państwowej, w gos­podarce i sądownictwie. „Wybory do organów przed­stawicielskich powinny mieć wysoce personalny cha­rakter.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)