WSPÓLNY MIANOWNIK

Celowo nie formułowano koncepcji reformy gospo­darczej; w istniejącym systemie politycznym była ona — zdaniem dysydentów — niemożliwa.W latach 1971—1975 nie było warunków dla tego typu działalności; rozwój był widoczny, ludzie w zde­cydowanej większości zadowoleni, uznanie dla Pol­ski — nie kwestionowane. W następnym pięcioleciu przyszły „lepsze czasy” dla dysydentów politycznych.Sytuacja społeczno-gospodarcza zaczęła się pogarszać, zahamował się wzrost stopy życiowej, a nieudana pod­wyżka cen z 1976 roku stworzyła powszechny klimat niechęci wobec władzy.Stefan Kurowski jeszcze w 1975 roku pozostawał pod wrażeniem uzyskanych przez Polskę rezultatów.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)