WPŁYW PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

Przedmiotem dyskusji w prezentowanej pracy jest negatywny wpływ programów telewi­zyjnych na postawy i zachowania młodzieży w wieku dorastania, ustalony na podstawie ba­dań o charakterze diagnostyczno-wyjaśniającym. Badania te dowiodły, że młodzi ludzie naj­chętniej oglądają programy telewizyjne zawierające przemoc, natomiast reklamy traktują jako dodatkowe uzupełnienie ulubionych programów. Badania wykazały również, że agresja i prze­moc są zjawiskami bardzo często występującymi wśród młodych ludzi, a ich egzemplifikacja- mi są następujące zachowania: przemoc fizyczna starszych uczniów w stosunku do młod­szych (zjawisko „fali” w szkole), prowokowanie do bójek, zastraszanie, oczernianie, stawianie oporu wobec poleceń nauczycieli, dewastowanie sprzętu szkolnego, niszczenie odzieży, wy­łudzanie i wymuszanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)