WPŁYW MEDIÓW

Nastoletnia młodzież jest pod wpływem środowiska, w którym funkcjonuje. Ele­mentem tego środowiska jest telewizja i towarzysząca jej reklama, wywierające zna­czący wpływ na system wartości i zachowanie młodzieży. Wpływu mediów w dzi­siejszych czasach nie sposób uniknąć. Ich negatywne konsekwencje szczególnie widoczne są na terenie szkoły. W sytuacji tak licznych aktów przemocy w szkole, konieczne jest zastosowanie środków zaradczych. W świetle badań psychologicz­nych nieefektywne są strategie polegające na karaniu winnych, wyładowaniu agresji czy nawet udawaniu, że przemoc nie istnieje. Należałoby natomiast wprowadzić pro­gramy profilaktyczno-wychowawcze zapobiegające zachowaniom agresywnym, czyli takie, które kształtują umiejętności komunikacyjne pomiędzy uczniami, współpracy z innymi ludźmi, radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami, ze stresem, kontroli wyrażania gniewu, złości; które pokazywałyby alternatywne sposoby roz­wiązywania problemów w sposób akceptowany społecznie, które kształtują postawy empatyczne.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)