WIELKI SKOK INWESTYCYJNY

To co zrobił E. Gierek w latach siedemdziesiątych, nie było jego osobistym wymysłem; reprezentował on ten kie­runek myślenia od dawna, a w latach siedemdziesią­tych powstały tylko warunki i zapotrzebowanie spo­łeczne na tego typu człowieka. Wielkiego Skoku Inwestycyjnego należało więc oczekiwać od samego po­czątku.W sumie jednak — stwierdza W. Kuczyński — Wiel­ki Skok Inwestycyjny wykroczył daleko poza istnie­jące potrzeby i aspiracje szczebla centralnego, obraca­jąc się w późniejszej fazie przeciwko niemu. Dlaczego tak się stało? Autor wymienia tu dwie główne przy­czyny: pierwsza — to wymuszenie na centrum więk­szych inwestycji niż środki, jakie chciano przeznaczyć na ten cel, druga — to wzrost kosztów realizacji więk­szości obiektów w stosunku do założeń. Obie przyczyny były również pochodną systemu; należało się więc spo­dziewać, że ich skutki wystąpią z całą ostrością.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)