WIELE EMOCJI

Wiele emocji budziła polityka cen detalicznych. Po­mimo krytyki zasad z drugiej połowy lat siedemdzie­siątych nic się tu w zasadzie nie zmieniło. W dalszym ciągu rosły ceny wielu wyrobów, na ogół bez uprzed­nich konsultacji, często z inicjatywy producentów. Uni­kano natomiast zasadniczej zmiany cen detalicznych żywności.Radykalnie wzrosły za to płace i inne dochody. Prze­ciętna płaca miesięczna w gospodarce uspołecznionej, wynosząca w połowie roku 1980 około 5500 zł, wzrosła ~ w ciągu 9 miesięcy aż o 1200 zł (o ponad 20%). Nie trzeba uzasadniać, że nie miało to jakiegokolwiek wpły­wu na wydajność pracy, która, na odwrót, spadała na łeb na szyję.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)