WIĘKSZOŚĆ PRAC

Aby większość prac wykonywanych przez jednostkę mogły być zrealizo¬wane, to niezbędna jest współpraca wielu jednostek i grup, nierzadko rozproszonych w czasie i przestrzeni, stąd potrzeba planowej współpracy, koordynacji wysiłków oraz kierowanie przebiegiem zróżnicowanych czynności składających się na produkt pra¬cy, jakość usług oraz charakter wykonywanej służby publicznej (Szczepański, 1961, Nikołąjew, Troczyńska, 2000). Adaptując powyższe sądy uogólniające na grunt hu- manizacj i pracy, j ako ważnej płaszczyzny odniesień do problematyki kształcenia i do¬skonalenia inspektorów pracy, wówczas jawią się liczne wątki merytoryczne. Otoz inspektor pracy zdobywa wiedzę i doświadczenie zawodowe me tylko na kursach i studiach, ale przede wszystkim wśród ludzi zatrudnionych w różnych zakładach pracy, gdzie bywają narażeni na wypadki przy pracy oraz oddziaływanie zdrowotnie szkodliwych czynników.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)