WAŻNE TERMINY

W takim rozumieniu techniki informatyczne będą nadrzędnym pojęciem do narzędzi informatycznych, – za które uważać będziemy gotowe programy kompute­rowe. Przykładowo stosowanie, przy tworzeniu baz danych programu MsAccess wskazuje nam, iż konkretny program jest narzędziem, zaś umiejętność konstruowa­nia baz danych jest swoistą techniką informatyczną.Drugim znaczącym terminem w niniejszym opracowaniu jest samokształcenie informatyczne (ang. informatics self-education), które rozumiane będzie jako pro­ces, ciąg logicznie ze sobą powiązanych, ściśle zorganizowanych czynności osoby uczącej się, mającej na celu samodzielne, bez bezpośredniego kierownictwa nauczy­ciela, ale z wykorzystaniem technologii informatycznych (dop. aut.) przyswojenie sobie pożądanych informacji, umiejętności operowania tymi informacjami, spraw­ności intelektualnych i manualnych oraz wyćwiczenie zdolności poznawczych: spo­strzegania, uwagi, wyobraźni, pamięci i krytycznego myślenia.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)