WARUNKI SKUTECZNEJ DYSKUSJI

Wszystko wskazuje na to, że pedagog nie powinien liczyć, iż programy typu RS można przeczekać a następnie wrócić do znanych, swojskich i bezpiecznych lektur i metod wychowawczych. Tak raczej nie będzie i należy przygotować się na rzeczo­wą dyskusje z nowym „partnerem”, na wykorzystanie jego ewentualnych zalet i prze­ciwdziałanie zagrożeniom. Jedną z przyczyn, jak sadzę, tak emocjonalnego tonu dyskusji, prowadzonej na temat „BB” i innych programów typu RS było, i jest, pomieszanie płaszczyzn i per­spektyw: obyczajowej, etycznej, pedagogicznej, psychologicznej, estetycznej. Po­nadto dyskutanci przyjmują własną koncepcję człowieka, z tej pozycji prowadzą dyskusję, z niedostateczną świadomością własnych i cudzych założeń w tym wzglę­dzie.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)