WALKA O PODZIAŁ

W momencie wybuchu kryzysu (a więc w połowie ro­ku 1980) gospodarka polska ledwie trzymała się kupy, choć w porównaniu z okresem od drugiej połowy 1980 do przełomu 1981/82 tempo rozwoju wyglądało jesz­cze w lym czasie imponująco. Płace rosły dwukrotnie szybciej (ok. 12/o) niż produkcja przemysłowa (ok. 6 /o) i wydajność pracy (ok. 5,5%). Rynek trzeszczał jednak w szwach, a w odniesieniu do szeregu towa­rów juz od dawna trudno było zrównać popyt z po­dażą. Wygórowane zadania eksportowe wykonywano z kłopotami, a radykalnie zmniejszony import nie po­zostawał bez negatywnego wpływu na resztę gospo­darki. Szczególnie słabe wyniki cechowały budownic­two mieszkaniowe; w połowie 1980 roku zrealizowano jedynie trzecią część rocznego planu, który już od paru lat nie ,:>ył zbytnio wysoki; w porównaniu z następny­mi latami był jednak astronomicznie duży.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)