W TYCH WARUNKACH

W tych warunkach — kontynuuje ko­munikat GUS — wzrost płac realnych odczuwany był przez społeczeństwo jako znacznie niższy. Najmniej korzystne zmiany stopy życiowej dotknęły ludność o  najniższych dochodach. Największy procent swych wydatków grupa ta przeznaczała bowiem na żywność, ta zaś zdrożała o około 14%, czyli więcej niż przecięt­nie. W rodzinach wielodzietnych, a także u większości rencistów i emerytów, nastąpiła więc obniżka poziomu życia.Nie były to jedyne skutki kryzysu. Zmalała też licz­ba osób korzystających z wczasów, spadła liczba wi­dzów w teatrach i kinach. Zmniejszyła się liczba ty­tułów i nakładów książek.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)