W PUBLICYSTYCE

W publicystyce tej z perspektywy roku 1982 wy­różnić można dwa etapy: pierwszy — niezwykle suro­wy dla przeszłości i optymistyczny dla przyszłości (pu­blikacje drugiej połowy roku 1980), drugi — pesymi­styczny również dla przyszłości (publikacje roku 1981).Wspólnym mianownikiem wszystkich ekonomicznych przyczyn obecnego kryzysu była polityka nadmiernego przyspieszenia rozwoju oraz nieumiejętność pokona­nia zagrożeń w toku jej realizacji — stwierdził Mie­czysław Mieszczankowski. Za główne błędy tej poli­tyki należy uznać: nadmierne i w części nietrafione inwestycje, nadmierne zadłużenie gospodarki narodo­wej, niewłaściwe kierunki polityki rolnej, nadmierny wobec realnego pokrycia wzrost płac i dochodów lud­ności, niewłaściwą strategię cen i politykę inflacji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)