W POLSKIEJ KONWENCJI

W polskiej konwencji terminologicznej, nazbyt często, pojęcie technologia jest uznawane za bliskoznaczne prakseologicznemu rozumieniu pojęcia technika (w jej znaczeniu czynnościowym). W ujęciu klasycznym pojęciem technologia (ang. tech- nology), oznaczano naukę stosowaną dotyczącą procesów wytwarzania produktów z materiałów wyjściowych. Każdej bowiem racjonalnej działalności wytwórczej czło­wieka towarzyszą trzy podstawowe pytania: Co? Z czego? Jak? Odpowiedzią na pytanie pierwsze jest określenie przedmiotu wytwarzania bądź przetwarzania, czyli określenie tego co stanowi jej główny cel danej technologii, w tym także nazwanie wytworu (produktu) lub innego uzyskiwanego wyniku. W związ­ku z tym mówimy np. o technologii wytwarzania cukru, technologii produkcji kom­puterów (czy mikroprocesorów), ale także technologii hodowli roślin (czy zwie­rząt), technologii produkcji stali itd.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)