W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

W pier­wszej kolejności spadło bowiem wydobycie i produkcja surowców i materiałów, w tym zwłaszcza węgla, alu­minium, cementu, produktów pochodnych ropy, kau­czuków syntetycznych. Potem spadać zaczęła produk­cja przemysłowa; niewykonanie planu produkcji su­rowców i materiałów wpłynęło bowiem negatywnie na zaopatrzenie. Dlaczego tak znacznie spadła produkcja przemysło­wa, zwłaszcza artykułów zaopatrzeniowych? Główny Urząd Statystyczny odpowiada na to pytanie jedno­znacznie: głównie z powodu obniżki wydajności pracy, która fiięgnęła około 2%. Liczba godzin nie przepraco­wanych (bez urlopów wypoczynkowych) wzrosła bo­wiem o 6,5%», włączając w to absencję chorobową, przerwy z braku surowców i energii, a także z powodu strajków.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)