W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

W nauczaniu na odległość, wirtualnym uniwersytecie nie musimy brać pod uwagę tylko kadrę na­uczycieli zatrudnionych w szkole, jej zasoby informacyjne i organizacyjne możliwo­ści kształcenia, możemy korzystać z zasobów informacyjnych innych szkół, uczelni, instytucji, ich urządzeń, infrastruktury organizacyjnej, kadry. W procesie sa­mokształcenia użytkownik może korzystać z oferty szkoleń organizowanych przez dowolne ośrodki, dobierając tematykę do swoich rzeczywistych potrzeb. Techniki przetwarzania i przesyłania informacji rozwijają się współbieżnie stymulując siebie nawzajem. Coraz rzadziej przemieszczać się będzie człowiek a coraz częściej in­formacja . Głównym urządzeniem wykorzystywanym w procesie kształcenia na odległość jest szybki komputer, który wyposażony wjest programy kompresji i dekompresji obrazu i dźwięku oraz kanały telekomunikacyjne – zapewniają je systemy ISDN, łącza satelitarne i łącza światłowodowe.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)