W MAŁYCH KRAJACH

W krajach małych prawie każde przedsiębiorstwo jest monopoli­stą i trudno oczekiwać, aby zapewniło ono minimum konkurencji. Jeżeli więc twierdzimy, że ceny mają być ustalane umownie, tzn. że będą to ceny wolne,które się samoczynnie kształtują, to milcząco zakła­damy, że będziemy mieli konkurencję wewnątrz kra­ju, bo pragniemy stosować mechanizm rynkowy. Prag­nienie to jest jednak nierealne, gdyż warunkiem istnie­nia rynku jest występowanie dużej liczby jego uczest­ników. Jedynym rozwiązaniem — stwierdził M. Gu­zek — byłoby dopuszczenie konkurencji zagranicznej, ale polska koncepcja tego nie przewiduje w zadowa­lającym zakresie.Znacznie liczniejsze było jednak drugie skrzydło re­formatorów, domagające się wyeliminowania admini­stracyjnych metod oddziaływania państwa na gospo­darkę.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)