UŻYWANE PROGRAMY

W dalszym toku należało ustalić czy badani używają tych programów dostatecz­nie długo i często, żeby można mówić o tym, że stają się one wskaźnikami samo­kształcenia. Przyjęto a priori, że taki wskaźnik można uznać używanie ich, przez co najmniej pół roku z częstotliwością przynajmniej 2 razy w tygodniu. W przypadku osób poddanych badaniu, po zastosowaniu powyższego kryterium, liczba ich ograni­czyła się do 4 osób. Troje z nich używało systematycznie programów już od ponad roku, a jedna osoba stwierdziła: „używam SuperMemo już ponad 3 lata, dzięki niemu nauczyłam się ponad 3 tys. słówek naprawdę jest to bardzo dobry program Jedna z badanych osób, której nie uznano za samokształcącą się powiedziała: używałam i próbowałam dwóch programów, ale z każdego rezygnowałam po kilku tygodniach nauki”, druga zaś: ^rezygnowałam z nauki, bo miałam przez miesiąc problemy z kom­puterem, a później już nie udało mi się do niego wrócić, nie odczuwałam takiej po­trzeby

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)