UTRATA PRZEZ WŁADZE KONTROLI

Słysząc więc o utracie przez władze kontroli nad pro­cesami gospodarczymi nie należy widzieć w tym na­stępstwa niedostatku instrumentów dyscyplinujących. Czego jak czego — kontynuuje autor — ale narzędzi dyscypliny w naszym systemie nie zbywa, przeciwnie, jest ich za dużo. Występowanie nakazów i zakazów nie oznaczało jed­nak, że były one skuteczne. Istniały bowiem równo­cześnie setki sposobów ich obchodzenia. Zwłaszcza w drugiej połowie lat siedemdziesiątych olbrzymia część sposobów administracyjnych okazała się nieskuteczna, między innymi dlatego, że cały aparat gos;podarczy zbudowany w latach 1971—1975 w nowym stylu nie był nastawiony na wykonywanie tego typu poleceń, uznając działania dyscyplinujące centrali za sprzeczne z obowiązującymi zasadami podejmowania decyzji, na­ruszające suwerenność działania organizacji gospodar­czych, terenu itp.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)