UMIEJĘTNOŚCI

W języku potocznym rozumienie pojęcia umiejętność wydaje się oczywiste. Kiedy jednak pojęcie to czyni się terminem naukowym, pojawiają się trudności. Główna ich przyczyna leży w tym, że termin umiejętność wiąże różne płaszczyzny rozważań, a tym samym różne kręgi pojęć (W. Furmanek, 1986; T. Nowacki, 1999, s. 162—167). Można stwierdzić, że umiejętności to pojęcie wielowymiarowe. Jego sens zależy od przy­jętej płaszczyzny rozważań.T. Nowacki (1971) nazywa umiejętnością możność wykonywania odpowiednich czynności w określonych warunkach. Owa możność dotyczy z jednej strony czynni­ków podmiotowych i wtedy nazywana jest w prakseologii możnością wewnętrzną; z drugiej zaś czynników tkwiących w otoczeniu warunkujących możliwość działa­nia. Nosi ona wówczas nazwę możności zewnętrznej.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)