TEZA O NIEUCHRONNOŚCI KRYZYSU

Nie bez znaczenia były omawiane raporty, któ­re wyszły daleko poza środowiska intelektualne, docie­rając do zakładów pracy i urzędów. Teza o nieuchron­ności kryzysu robiła wrażenie na czytelnikach. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza była najlep­szym weryfikatorem tej tezy, a eskalacja propagandy sukcesu usuwała resztki zaufania do możliwości zapo­bieżenia kryzysowi przez ekipę. Narastała więc atmo­sfera niemożności i brak wiary w poprawę sytuacji ekonomicznej w nie zmienionych warunkach politycz­nych. Czekano na ostatnią fazę kryzysu; jej początek sta­nowić miało rozszerzenie zakresu sprzedaży komercyj­nej mięsa i przetworów w lipcu 1980 roku.

 

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)