SZEREG ZASTRZEŻEŃ

Szereg zastrzeżeń do mechanizmów rynkowych zgło­sił również J. Knapik.W naszej sytuacji — stwier­dził — przez wiele lat liczyć się należy jeszcze z tym, że prawie każde przedsiębiorstwo będzie pewnego rodzaju monopolistą. Tymczasem warunkiem prawidło­wego rynku jest istnienie dużej liczby uczestników, którzy mają jednakową pozycję przetargową, zarówno w podaży, jak w popycie. Jeśli jest jeden producent i wielu nabywców, jakie ceny rynkowe (umowne) mogą między sobą ustalić? Jeśli radykalni reformatorzy  twierdzą, że ceny mają być ustalane umownie, tzn. że  będą to (przynajmniej w większości) ceny wolne, które kształtują się samoczynnie, musimy przyjąć zało­żenie, że będziemy mieć konkurencję wewnątrz kra­ju; tylko ona może stworzyć prawidłowy mechanizm rynkowy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)