SYSTEMOWI DYSYDENCI

Wspól­nym mianownikiem ich wystąpień była totalna kry­tyka gospodarki planowej. Negatywny stosunek do po­lityki ekipy E. Gierka był rzeczą wtórną. W decydu­jącej części była to krytyka powierzchowna, obliczona na epatowanie masowego odbiorcy, do którego docie­rała nie.egalnie, co jeszcze bardziej podnosiło jej atrak­cyjność, jako „zakazanego owocu”.W odróżnieniu od tzw. konstruktywnego nurtu kry­tyki polityki lat siedemdziesiątych, spływającego róż­nymi kanałami do centralnych decydentów, krytyka ze strony dysydentów w założeniu miała siać niewiarę w możliwość zmiany na lepsze, w mniejszym stopniu ze względu na skład ekipy E. Gierka, w większym ze względu na charakter systemu politycznego.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)