SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

System zarządzania i organizacji, który jako tako funkcjonował w gospodarce stagnacyjnej, stopniowo rozsypał się kompletnie — postawił kropkę nad „i” Stefan Bratkowski na zebraniu POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich. Rozpadło się praktycznie planowanie — od paru lat nic: się np. nie bilansuje w sferze energetyki czy transportu, w  dwóch zatem podstawowych dziedzinach gospodarki, warunkujących w ogóle jej istnienie. Zanikła koordy­nacja; nikt na przykład nie ma spisu zakupionych przez Polskę licencji i know-how, nie ma też zbior­czego wykazu inwestycji szczególnie ważnych dla gos­podarki narodowej. Ustała praktycznie wszelka kon­trola wykonania. Jednocześnie zadłużenie nasze wzro­sło do takiego poziomu, że od roku często brakuje Polsce gotówki na obsługę bieżących płatności. 

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)