ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

Środki masowego przekazu winny być czynnikiem społec2nej kontroli aparatu administracji i gospodarki, nie mcgą być one więc kontrolowane przez ten aparat. Ograniczyć należy uprawnienia cenzury z równoczes­nym nadaniem jej legalnego charakteru. Jeśli ma j istnieć w państwie praworządnym jako instytucja le­galna, zakres jej kompetencji musi regulować ustawa, nie zaś postanowienia organów wykonawczych. Ustawowej gwarancji wymaga kontrola nad zgod­nością prawa z konstytucją, gdyż rozmiary kompetencji rządu w tej dziedzinie niebezpiecznie się zwiększyły- Prawa obywatela powinny być instytucjonalnie chronione przed samowolą administracji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)