SPADAJĄCY DOCHÓD NARODOWY

Dochód narodowy spadł bowiem już w 1979 roku i zmniejszyłby się zapewne bez wy­darzeń sierpniowych także w roku 1980. Z argumen­tem tym polemizował M. Mieszczankowski: owszem, to wszystko prawda. Ale zauważmy, że spadek docho­du narodowego nastąpił w tym czasie również w in­nych krajach, m.in. na Węgrzech. W Jugosławii w 1980 roku zmniejszyło się zaopatrzenie rynku i spadła pła­ca realna. Ale tam potrafiono zahamować niebezpiecz­ne trendy, utrzymać równowagę rynkową, podniesio­no cen}’ w większym stopniu niż płace. Nigdzie w no­woczesnej gospodarczej historii krajów europejskich nie zdarzyło się to co u nas, by raptownie wzrosły płace przy spadku produkcji i zredukowaniu czasu pracy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)