SŁUSZNY SZACUNEK

Jeżeli szacunek ten był słuszny, to cóż znaczyło to zadłużenie wobec olbrzymich podwyżek płac (nawet do 2 tys. zł miesięcznie) uzyskanych na podstawie po­rozumień sierpniowych? Co miał na myśli M. Miesz­czankowski pisząc o wytyczeniu kursu na stabilizację? Na pytanie to znajdujemy odpowiedź w kolejnym ar­tykule. Całość przedsięwzięć zmierzających do wyj­ścia z kryzysu powinna przybrać kształt trzyletniego planu stabilizacji gospodarki. Założenia tego planu, obejmującego kompleksowo wszystkie dziedziny gospo­darki, powinny wysunąć jako naczelne zadanie wzrost poziomu stopy życiowej, w tym zwłaszcza wzrcst spo­życia żywności oraz przywrócenie równowagi rynko­wej.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)