RZĄD W SFERZE EKONOMII

Tymowski (doradca „Solidarności”) był głęboko za­angażowany w posierpniowe przemiany. O ile punkty porozumień dotyczące kwestii politycznych i ogólnych swobód obywatelskich (m.in. cenzura) stanowiły — jego zdaniem — wiekopomne osiągnięcie i były zapo­wiedzią lepszego jutra, gdyż włączały ogół w całość spraw narodu i stanowiły pierwszy krok w likwidacji systemu w dużym stopniu monopartyjnego — stwa­rzając władzy pełnoprawnego partnera w postaci nie­zależnego i samodzielnego związku zawodowego, o tyle w sprawach ekonomicznych sytuacja była trochę od­mienna.Dlaczego tak się stało? Rząd ustąpił w sferze eko­nomii — stwierdza Tymowski — gdyż traktował ją, mimo dalekosiężnych konsekwencji, jako drugorzędną, uważając za sprawę zasadniczą unikanie ustępstw po­litycznych, przede wszystkim pragnąc nie dopuścić do utworzenia nowych, odmiennych od dotychczasowych związków zawodowych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)