ROZUMIENIE KOMPUTERA

Komputer (rozumiany jako sieciowy procesor informacji) stanowi uniwersalne narzędzie poznawczej działalności człowieka, zapewnia nową formę jej obiektywi­zacji, pozwala aktywnie wypełniać i częściowo zautomatyzować takie czynności czło­wieka jak analiza oddzielnych aspektów zadania, przypisanie, asymilacja, dopełnie­nie nową informacją danych już istniejących, generowanie w oparciu o analizę i procedury wnioskowania nowej informacji, dynamiczna wizualizacja obiektów itp. Pozwala na szybką komunikację między obiektami, systemami i ludźmi. Komputer stanowi drugie co do ważności, po tradycyjnym piśmiennictwie, narzędzie, z pomo­cą którego można prowadzić operacyjną wymianę informacji związanej z konkretną treścią ludzkiej działalności.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)