ROSNĄCY DOCHÓD NARODOWY

Dochód narodowy wzrastał w ostatnich latach — stwierdził on — o 10,2%, a więc prawie o połowę szyb­ciej, niż planowano, i o dwie trzecie szybciej niż w okresie rządów poprzedniego kierownictwa. Dziesięcio­procentowy wzrost dochodu to dużo, nawet na naj­szerszym tle porównawczym. Wielkość dochodu do po­działu wzrastała średniorocznie o 12,5%, co jest już naprawdę absolutnym rekordem światowym. Skutki tej wysokiej dynamiki — kontynuuje S. Kurowski — ujawniły się w dużej części również w sferze konsump­cji. Dochody ludności chłopskiej, które w poprzednim pięcioleciu wykazały bezwzględny spadek, teraz wzra­stały średniorocznie o 11%.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)