REALIZOWANA KONCEPCJA KOMPROMISOWA

Realizowano więc koncepcję kompromisową: ograniczano front robót inwestycyjnych, nie zmniejszając jednak zatrudnienia i funduszu płac.Niekonsekwentne były również operacje związane z bilansem płatniczym. Początkowo dominowała kon­cepcja wywiązywania się z przypadających spłat kre­dytów i odsetek. Na cele te usiłowano przeznaczyć wszelkie możliwe rezerwy eksportowe, drastycznie ograniczono import. Z tą myślą zwrócono się o dalsze kredyty finansowe. Koncepcja ta, sformułowana me­taforycznie „pluć krwią, ale spłacać”, zakładała przede wszystkim znaczny wzrost eksportu do krajów kapita­listycznych, by zarobić na spłaty i niezbędny import. Ale spadek eksportu zmusił rząd do wystąpienia z po­mysłem przesunięcia, terminów spłat przypadających rat i odsetek.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)