REAKCJA NA MANEWR GOSPODARCZY

Przejawem tego była reakcja na manewr gospodar­czy z 1976 roku. Jego niepowodzenie — pisze autor — było rezultatem energicznego oporu ministerstw bran­żowych, zjednoczeń, przedsiębiorstw, województw itp., wobec skreślania obiektów z planu i zabierania przy­znanych wcześniej limitów inwestycyjnych czy też wo­bec zamykania budów. W rezultacie część inwestycji zdołano uratować przed centralną gilotyną. Inną prze­szkodą w redukcji zakresu robót inwestycyjnych, nie mniejszą niż konflikt między polityką centralną a in­teresami lokalnymi, była konieczność asygnowania do­datkowych środków na niwelację najbardziej dotkli­wych dysproporcji, na przykład energetycznej i trans­portowej, ograniczających produkcję na potrzeby lud­ności i na eksport.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)