PRZYMUS EKONOMICZNY

Nie ustala ich pań­stwo — ani w formie arbitralnej, ani demokratycz­nej. Przymus ekonomiczny może być również realizo­wany przez wykorzystywanie władczej funkcji pań­stwa. „W krajach kapitalistycznych występuje to w dziedzinie podatkowej, regulacji prawnych (m.in. pra­wa do strajku) itp. Co się dzieje w kraju, który opiera się w dużym zakresie na przymusie mechanizmu eko­nomicznego, kiedy gospodarka zaczyna odczuwać trud­ności? Działają żelazne prawa: rośnie bezrobocie, ban­krutują przedsiębiorstwa, inflacja obniża wartość pie­niądza do poziomu uzasadnionego rzeczywistymi wyni­kami gospodarki.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)