PRZY WYKORZYSTANIU MEDIÓW

Higiena i bezpieczeństwo w pracy przy komputerze oraz w sieciach teleinforma­tycznych, przy wykorzystaniu zróżnicowanych mediów elektronicznych to istotne i   coraz bardziej powszechne sprawy o skali ogólnospołecznej. W warunkach niedo­statków sił i środków na rzecz optymalnego zabezpieczenia użytkowników narzędzi informatycznych przed szkodliwymi zwłaszcza dla zdrowia psychicznego, fizyczne- go i moralnego czynnikami należałoby zwrócić szczególną uwagę na mechanizmy zachowania w trakcie eksploatacji technik komputerowych, urządzeń peryferyjnych programów informatycznych. Dlatego też wychowanie dla zdrowia i wypoczynku zwłaszcza w sytuacji częstego i długotrwałego użytkowania narzędzi i materiałów informacyjnych przez dzieci, młodzież i ludzi dorosłych urasta do rangi ważnych wartości indywidualnych i społecznych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)