PRZEZ ANALOGIĘ

Nie zabrakło głosów, które przez analogię do gospo­darki kapitalistycznej, w znacznym stopniu regulowa­nej przez mechanizmy ekonomiczne, widziały możli­wość wyjścia Polski z kryzysu bez ingerencji władzy centralnej. Stąd teorie „odbicia się od dna” itp. Było rzeczą oczywistą, że jest to niemożliwe bez zdecydo­wanej polityki wychodzenia z kryzysu. W roku 1980 jednak takiej polityki nie było.A jak się rzecz miała w roku 1981? Powróćmy do komunikatu GUS-u o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w roku 1981.*’ Stwierdza on, że dochód narodowy wytworzony obniżył się o 13%. O ile więc już w roku 1980 załamanie gospodarcze Polski należało do wyjątkowych w grupie krajów rozwiniętych gos­podarczo, to w rok później trudno już szukać jakich­kolwiek odpowiedników w cywilizowanym świecie.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)