PRZEWIDYWANE TRUDNOŚCI

Wszystko wskazu­je na to, że apogeum przypadło na rok 1973. Wtedy wystąpiły już wszystkie korzyści dynamiki wielkiego skoku, a nie zdążyły ujawnić się koszty z nim zwią­zane. Jakie to będą koszty? S. Kurowski zalicza do nich: wąskie gardła i deficyty, przenoszenie napięć na rynek konsumpcyjny, postępujący wzrost cen deta­licznych itp. Szczególne trudności autor przewiduje w zakresie zaopatrzenia ludności w mięso i mieszkania,W drugiej połowie lat siedemdziesiątych wzrost naszej gospodarki będzie trudniejszy i kosztowniejszy — stwierdza S. Kurowski. Przede wszystkim w sposób oczywisty stanie się on bardziej kapitałochłonny. Mniejszy będzie bowiem przyrost siły roboczej. Trud­no oczekiwać tylu lat urodzaju co poprzednio.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)