PRZEJMOWANIE FUNKCJI PRZEZ APARAT PARTII

Punkt pierwszy — stwierdza raport „DiP” z 1979 roku — to konsekwentne rozdzielenie partii (a tym samym i aparatu etatowego innych organizacji poli­tycznych i społecznych) od aparatu administracji, gos­podarki i sądownictwa. Nie jest to postulat nowy; po­wtarzał się on wielokrotnie w uchwałach i dezydera­tach władz PZPR, także aktualnej ekipy rządzącej. Przejmowanie funkcji przez aparat partii lub tylko włączanie się w bieżący tok rządzenia państwem, kie­rowania gospodarką i wymiarem sprawiedliwości, nie tylko wprowadza chaos, wywoływany dwuwładzą, ale obciąża partię odpowiedzialnością za procesy, których przebiegiem nie może skutecznie kierować (z braku bezpośrednio podporządkowanego sobie aparatu wyko­nawczego) ani też których nie może kontrolować z bra­ku jasnego rozgraniczenia kompetencji. W

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)