PROBLEMATYKA I PROCEDURA BADAWCZA

Celem badań było dokładne określenie, jakich narzędzi i technik informatycznych używają studenci pedagogiki. Chodziło tu o grupę studentów, którzy mają możliwość częstego, „nieskrępowanego” używania komputera (np. posiadają go w domu).Jednocześnie starano się określić, z jaką intensywnością i jak długo używają da­nych technik i narzędzi oraz jak oceniają używane przez siebie programy. Czy za­uważają znaczne korzyści płynące z ich stosowania? Czy zamierzają polecić stoso­wanie ich innych osobom? Jakie zauważają wady lub cechy utrudniające stosowanie tych technik? Dodatkowo próbowano ustalić, kto zainspirował ich do stosowania takich metod uczenia się. Czy źródeł takiej aktywności należy szukać wśród najbliższego otocze­nia (rodzice, rówieśnicy), czy raczej wśród osób instytucjonalnie związanych z ba­danymi (nauczyciel), a może wynikały one z autonomicznych potrzeb edukacyjnych podmiotu?

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)