PRÓBA POGODZENIA ZASAD

Projekt ten był próbą pogodzenia zasad gospodarki  planowej z mechanizmem rynkowym. Zakładał on istnienie obok planu centralnego narzędzi rynkowych, takich jak ceny, zysk itp., nie podporządkowanych dy­rektywom administracyjnym. Posługiwać się nimi po­winny przedsiębiorstwa funkcjonujące na zasadach sa­modzielności, samorządności i samofinansowania i bę­dące podstawowymi jednostkami gospodarczymi. | W projektowanym systemie odrzuca się zarówno tezę, że rynek jest wyłącznym regulatorem gospodarki, jak i występującą w poprzednim systemie dominację cen­tralnego aparatu zarządzania wobec pozbawionych sa­modzielności przedsiębiorstw.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)