PREZENTOWANE PRZEZ TELEWIZJĘ TREŚCI

Pisało już o tym wielu autorów, jednakże opracowania na ten temat częściej dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, aniżeli dorastającej młodzieży. Komercjalizacja przemysłu tele­wizyjnego potęguje walkę o odbiorców. Liczba stacji telewizyjnych powoduje, że prezesi programów telewizyjnych starają się, ze względów ekonomicznych, pozy­skać jak najszersze grono widzów. Przeprowadzająsondaże wśród telewidzów, doty­czące preferencji programów telewizyjnych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa­niom zakupują i emitują programy, które cieszą się największym zainteresowaniem.Telewizja prezentuje więc takie treści, które zaspokajają gusta przeważającej części odbiorców, a tematyka programów związana jest z kulturą powszechną, tzw. „niską”. Grupą chętnie i często korzystającą z bogatej i łatwo dostępnej oferty telewizji jest młodzież.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)