PRAWIE WSZYSTKIE STANOWISKA

Prawie wszystkie stanowi­ska kierownicze znajdują się w „nomenklaturze” ko­mitetów partyjnych różnych szczebli, które selekcjo­nują kandydatów według kryteriów politycznych.W praktyce oznacza to wyłączenie z kadry kierowni­czej bezpartyjnych, czyli ogromnej większości obywa­teli. Zdezorganizowany jest system planowania. W osta­tnich kilku latach praktyczne znaczenie nie tylko planów wieloletnich, ale również rocznych sprowadzone zostało niemal do zera, choć nakłady na planowanie są wysokie. Aby się o tym przekonać, wystarczy po­równać plany i ich realizację. Przeważającą część de­cyzji centralnych — nawet najważniejszych — podej­muje się poza planem, incydentalnie, bez wszechstron­nego uwzględnienia ich konsekwencji. Nie tylko społe­czeństwo nie ma żadnego wpływu na te decyzje, lecz prawie nie uwzględnia się opinii niezależnych eksper­tów.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)